Niet deze prent zette mij aan het denken, wel de bijhorende vraag:

‘Agree or disagree with this’?

Een vraag eigen aan onze tijd, aan de snelheid waarmee informatie op ons bord wordt gepresenteerd, en het snelle  denken dat daarbij hoort.
Hoort dat snelle denken daar echt bij en is dat ook een goede zaak ?

‘Agree or disagree’, is een scheidende vraag, je wordt geacht een keuze te maken, snel oordelen, snel je punt maken. Handig in die drukte, we weten snel wat we aan elkaar hebben en we kunnen verder. Hop naar het volgende.

Tussen het botte, het scheidende “Agree or disagree” ligt nochtans een vriendelijke en interessante wereld van nuance waarin mensen elkaar kunnen vinden. Een wereld waarin mensen hun mening kunnen brengen, en waarin de mensen die dat niet zo goed durven, kunnen uitgenodigd worden om dat te doen.

Een trage wereld dat wel, omdat er in die wereld ruim tijd is om naar andere meningen te luisteren, ze te laten doordringen en uit te maken hoe we ermee verder willen.

De tijd tussen “Agree or disagree”, is een tijd die kan samenbrengen, waarin de energie niet gaat naar‘gelijk hebben’ maar waarin gezocht wordt maar naar meningen, waarin overtuigingen met de nodige omzichtigheid gebracht worden, met de bereidheid ze even te parkeren, ze zelfs in vraag te durven stellen.

Een tijd waarvoor we best wat meer ruimte zouden maken,
omdat hij verbindt en doordachte beslissingen brengt.