Geven is delen, genereus en deskundig.
Investeren in de andere.
(Leiding – Feedback – Opleiding – Uitbrander …)

Geen standaard aanpak.
Afstand nemen – drang naar de oplossing even parkeren – in de breedte denken.
Niet ‘wat moet ik doen’ maar ‘wat wil ik bereiken’ – opties kiezen, alternatieven bedenken …


Begeleiding & Coaching

Doelstelling
. scherp en specifiek definiëren.

. criteria bepalen waaraan een effectieve oplossing moet voldoen
. timing
. tussentijds evalueren en bijsturen
enz …
.

DÈ reden waarom mensen worstelen om degelijke oplossingen te vinden, vaardigheden te verwerven, enz …is dat ze blijven hangen
in ‘ER’ doelen: bet-ER, effectiev-ER, mind-ER, enz ….

Performantie begint met specifiek én éénduidig te zijn : precies weten waarom je hier zit, wàt je wil bereiken, en hoe precies je vorderingen zal kunnen opvolgen.
Eens dit voor mekaar kunnen we aan het echte werk beginnen.

Individueel – Workshops in kleine/grotere groepen.

Probleemaanpak – Creatie – Innovatie.


Creatief ben je niet omdat je daar hard voor werkt, of omdat de baas het met veel nadruk vraagt.
Verandering begint met een ID, dat kan – heel af en toe – wel eens uit de lucht komen vallen, meestal moet je hard aan de boom schudden.

Inhoud
. Hoe bedenk je ideeën, hoe selecteer je, en hoe moet het verder met de ‘belovende’ ideeën ?
. Het proces van creativiteit, creatie en innovatie
. Mensen, hun eigen denkstijl, waar en hoe passen ze in dit hele gebeuren ?
. Wat stimuleert creativiteit en wat hindert haar ?
– – – – – – – – – – – – – –

Ideeën bedenken vraagt hersenen met vooral Software A: los kunnen komen en DURVEN denken, voeten van de grond …
Ideeën uitwerken tot sterke concepten, vraagt Software B: nuchter, realistisch, tolerant voor de spinsels van de A’s, nieuwsgierig naar mogelijkheden, stevig op je benen staan en weten waar je wil landen.
Software A en B zijn zelden in hetzelfde hoofd te vinden.
Een idee tot een product ontwikkelen vraagt dat de A’s en de B’s in goede verstandhouding samenwerken.
Dat gaat verder dan ‘procesbegeleiding’

Dat voor elkaar krijgen is mijn sterkte, die speelt van bij de voorbereiding.
zie ook bij Testimonials: ‘Creatieve Sessies & Workshops


Creatieve Sessies – Workshops

Een groep, een thema en een dag/ruime halve dag stevig doorwerken.

Na afloop een ruw concept dat draagkracht heeft, en waar je mee verder kan.

Waarom kiezen voor een creatieve sessie/workshop ?
. deelnemers zijn actief aan de slag rond een concrete doelstelling
. ieder levert zijn eigen inbreng en meerwaarde

. de verschillen tussen de deelnemers worden constructief gebruikt
. het proces stuurt naar consensus, acceptatie en draagvlak.

De voorbereiding is ruim meer dan het halve werk (intakegesprek ten gronde)
. scherp krijgen van de opdracht
. uittekenen van programma
. voorbereiden van de briefing (met de probleem-eigenaar)
. waar ga je werken, hoe stel je een goede groep samen, hoe nodig je uit ?

Een workshop leiden is een vak op zich. Mijn rol …
. een klimaat creëren waarin deelnemers het beste van zichzelf geven
. zorg voor proces en structuur
. deelnemers alert en geïnspireerd houden
De facilitator is “outsider”,
. deelnemers gaan uit van zijn deskundigheid.
. hij beschikt over een ruime toolbox en kan op ieder moment bijsturen.
. zorgen dat een ruim aantal ideeën ontstaan
. filteren op attractiviteit en potentieel
. geselecteerde ideeën laten uitwerken tot een eerste ruw concreet concept
. begeleiden van verdere verwerking (facultatief).

ID’n zijn als noten.
Als ze niet spontaan vallen (of je hebt haast),
dan moet je wel een keer fors aan de boom gaan schudden.

Brainstormen versus: ‘Eens effe brainstormen …’

Objectief : Na deze workshop
. beheersen deelnemers het proces en methodes voor effectieve BS-sessies.
. weten zij wat nodig is voor een vruchtbaar en inspirerend werkklimaat.
. hebben zij inzicht in het “waarom”van wat ze leerden.
. kunnen zij als deelnemer aan een BS-sessie de goede attitude mee verzorgen en bewaken.

Doelgroep :
. wie efficiënt & inspirerend aan brainstormsessies wenst deel te nemen
. mensen die aan de slag moeten met een groep, managers, projectleiders…
. kandidaat begeleiders/facilitators.
Bij voorkeur 5 à 6 mensen – tempo – reflecteren – interactie nadien in het bedrijf

Programma-inhoud : (1 forse dag )
Bagage

– de noodzaak om afwisselend Divergent & Convergent te werken in het Brainstrom-Proces
– de eigenheden van die fases, specifieke werkmethodes en afspraken.

– het onderliggend denkmechanisme dat al eigen is aan de mens – nog eens versterkt wordt door opleiding en ervaring – en dat zonder enig scrupule, alle goede intenties in de war stuurt.
– hoe mensen verschillen, elk hun logica hebben en dus vertrouwen in hun eigen manier van probleemaanpak. Waarom zij zich daar goed bij voelen en last hebben met collega’s die het anders zien. Waarom dat lastig én nuttig is.
Proces – werkmethodes – technieken
– probleemverkenning en geëigende tools

– Vanuit last, hinder, verzuchting, …” naar een scherpe en gebalde probleemformulering ?
– Aannames : wat zijn ze ? Hoe perken ze onze denkruimte in ?
– Het voordeel van (korte) incubatieperiodes.- De meerwaarde van visualiseren
Korte oefeningen met concrete sessie casus, reflectie en feedback.
– compacte casus die leeft in het bedrijf en de deelnemers aanspreekt.
– probleem-eigenaar die een kernachtige briefing kan geven, gebald & activerend

Optie voor vervolgsessie :
Zélf Faciliteren : voor mensen die zich willen bekwamen in het zelf leiden van wokshops.