Bedrijven

Bedrijven 2018-01-09T08:50:18+00:00

ALLES BEGINT BIJ EEN GEDACHTE.


Probleemaanpak – Creatie – Innovatie.
Begeleiding en coaching.

Creatief ben je niet omdat je dat zo graag wil, of omdat de baas het met veel nadruk vraagt.
Het is niet omdat je een leuk ID hebt bedacht, dat je ook een effectieve oplossing hebt.
Sterker, de mensen die vlot ideeën kunnen bedenken, zijn meestal niet diegenen die taai kunnen doorzetten om tot werkbare oplossingen te komen. Je hebt ze allebei nodig, op het juiste moment en in hun sterkte.

Inhoud
. Kan je creativiteit als het ware “forceren”, kan je de inval een duwtje geven ?
. Hoe bedenk je ideeën, hoe selecteer je, en hoe moet het verder met de ‘belovende’ ideeën ?
. Het proces van creativiteit, creatie en innovatie
. Mensen, hun eigen denkstijl, waar en hoe passen ze in dit hele gebeuren ?
. Wat stimuleert creativiteit en wat hindert haar ?
– – – – – – – – – – – – – –

Ideeën bedenken vraagt hersenen met vooral Software A: los kunnen komen van patronen van expertise en van aannames, DURVEN denken, ook naast de regels.
Ideeën uitwerken tot sterke concepten, vraagt Software B: nuchter, realistisch, tolerant voor de spinsels van de A’s, nieuwsgierig naar mogelijkheden, stevig op je benen staan en weten waar je wil landen.
Software A en B zijn zelden in hetzelfde hoofd te vinden.
Een idee tot een product ontwikkelen vraagt dat de A’s en de B’s in goede verstandhouding samenwerken.

Dat voor elkaar krijgen is mijn sterkte, die speelt van bij de voorbereiding.
zie ook bij Testimonials: ‘Creatieve Sessies & Workshops’


Creatieve Sessies – Workshops

Een groep, een thema en een dag/ruime halve dag stevig doorwerken.

Na afloop een ruw concept dat draagkracht heeft, en waar je mee verder kan.

Waarom kiezen voor een creatieve sessie/workshop ?
. deelnemers zijn actief aan de slag rond een concrete doelstelling
. ieder levert zijn eigen inbreng en meerwaarde

. de verschillen tussen de deelnemers worden constructief gebruikt
. afwisselend divergent en convergent denken
. het proces stuurt naar consensus, acceptatie en draagvlak.

De voorbereiding is ruim meer dan het halve werk (intakegesprek ten gronde)
. scherp krijgen van de opdracht
. uittekenen van programma en proces
. voorbereiden van de briefing (met de probleem-eigenaar)
. waar ga je werken, hoe stel je een goede groep samen, hoe nodig je uit ?

Een workshop leiden is een vak op zich. Mijn rol …
. een klimaat creëren waarin deelnemers het beste van zichzelf geven
. zorg voor process en structuur
. deelnemers alert en geïnspireerd houden
De facilitator is “outsider”,
. deelnemers gaan uit van zijn deskundigheid.
. hij beschikt over een ruime toolbox en kan op ieder moment bijsturen.
. zorgen dat een ruim aantal ideeën ontstaan
. filteren op attractiviteit en potentieel
. geselecteerde ideeën laten uitwerken tot een eerste ruw concreet concept
. begeleiden van verdere verwerking (facultatief).

ID’n zijn als noten.
Als ze niet spontaan vallen (of je hebt haast),
dan moet je wel een keer fors aan de boom gaan schudden.

Over deze materie gaat ook een Uiteenzetting (zie bij Uiteenzettingen)

Begeleiding & Coaching
op basis van: Resultaatgericht Werken

Leiding geven
Workshops & Uitwisseling rond kernthema’s.
Kernconcept: niet ‘Wat moet je doen’,
wel ‘Wat wil je bereiken’,
en welke keuzes vraagt dat .