Bedrijven

Bedrijven2018-11-10T17:38:10+00:00

Geen enkele opleiding is standaard.
1° stap is een voorgesprek
waarin we scherp en éénduidig afstemmen
welke uw verwachtingen zijn.


Probleemaanpak – Creatie – Innovatie.

Creatief ben je niet omdat je daar hard voor werkt, of omdat de baas het met veel nadruk vraagt.
Verandering begint met een ID, dat kan – uitzonderlijk – wel eens uit de lucht komen vallen, meestal moet je hard aan de boom schudden.

Inhoud
. Hoe bedenk je ideeën, hoe selecteer je, en hoe moet het verder met de ‘belovende’ ideeën ?
. Het proces van creativiteit, creatie en innovatie
. Mensen, hun eigen denkstijl, waar en hoe passen ze in dit hele gebeuren ?
. Wat stimuleert creativiteit en wat hindert haar ?
– – – – – – – – – – – – – –

Ideeën bedenken vraagt hersenen met vooral Software A: los kunnen komen en DURVEN denken, voeten van de grond …
Ideeën uitwerken tot sterke concepten, vraagt Software B: nuchter, realistisch, tolerant voor de spinsels van de A’s, nieuwsgierig naar mogelijkheden, stevig op je benen staan en weten waar je wil landen.
Software A en B zijn zelden in hetzelfde hoofd te vinden.
Een idee tot een product ontwikkelen vraagt dat de A’s en de B’s in goede verstandhouding samenwerken.

Dat voor elkaar krijgen is mijn sterkte, die speelt van bij de voorbereiding.
zie ook bij Testimonials: ‘Creatieve Sessies & Workshops’


Creatieve Sessies – Workshops

Een groep, een thema en een dag/ruime halve dag stevig doorwerken.

Na afloop een ruw concept dat draagkracht heeft, en waar je mee verder kan.

Waarom kiezen voor een creatieve sessie/workshop ?
. deelnemers zijn actief aan de slag rond een concrete doelstelling
. ieder levert zijn eigen inbreng en meerwaarde

. de verschillen tussen de deelnemers worden constructief gebruikt
. het proces stuurt naar consensus, acceptatie en draagvlak.

De voorbereiding is ruim meer dan het halve werk (intakegesprek ten gronde)
. scherp krijgen van de opdracht
. uittekenen van programma
. voorbereiden van de briefing (met de probleem-eigenaar)
. waar ga je werken, hoe stel je een goede groep samen, hoe nodig je uit ?

Een workshop leiden is een vak op zich. Mijn rol …
. een klimaat creëren waarin deelnemers het beste van zichzelf geven
. zorg voor proces en structuur
. deelnemers alert en geïnspireerd houden
De facilitator is “outsider”,
. deelnemers gaan uit van zijn deskundigheid.
. hij beschikt over een ruime toolbox en kan op ieder moment bijsturen.
. zorgen dat een ruim aantal ideeën ontstaan
. filteren op attractiviteit en potentieel
. geselecteerde ideeën laten uitwerken tot een eerste ruw concreet concept
. begeleiden van verdere verwerking (facultatief).

ID’n zijn als noten.
Als ze niet spontaan vallen (of je hebt haast),
dan moet je wel een keer fors aan de boom gaan schudden.

 

Begeleiding & Coaching

Wil je wat bereiken, dan zal je specifiek moeten zijn.


DÈ reden waarom mensen worstelen om degelijke oplossingen te vinden, vaardigheden te verwerven, enz …
is dat ze blijven hangen in ‘ER’ doelen: bet-ER, effectiev-ER, mind-ER, enz ….
Performantie begint met specifiek én éénduidig te zijn, dàt is onze eerste stap: precies weten waarom je hier zit, wàt je wil bereiken, en hoe precies je vorderingen zal kunnen opvolgen.
Eens dit voor mekaar kunnen we aan het echte werk beginnen.

Op basis van de methodiek van: “Resultaatgericht Werken”
NIET ‘Wat moet je doen’ – WEL ‘Wat wil je bereiken’ – welke KEUZES vraagt dat.

Individueel – Workshops in kleine/grotere groepen.