Volvo Europa Truck – MANAGEMENT
* Ik heb hierin een zeer hoge toegevoegde waarde gevonden
* Blijkt dat als je er de tijd voor neemt, je een massa zaken over een bepaald onderwerp op papier kan krijgen.
* We willen heel snel van oorzaak naar gevolg. De fase voor bevraging wordt overgeslagen. We hebben hier het nut ervaren van zaken tot een tweede en zelfs derde niveau uit te spitten.

* Meer tijd nemen om “in de oppositie” te gaan levert een duidelijke meerwaarde.
* We zijn enorm geconfronteerd met “spoorvorming”. Het is een openbaring en een uitdaging om te proberen onbelemmerd te denken. Technieken zijn zeer goed.
* Belangrijk van te bevragen, te herformuleren en veel ideeën te spuwen. We moeten nu een goede voorbeeldfunctie te kunnen geven.
* Ik heb hierin een zeer hoge toegevoegde waarde gevonden – nu wat laten bezinken, want het lijkt allemaal zo evident.

Khadija Nadi, Business Development Manager – Home Textile, Devan Chemicals
Beste Bob, Bedankt voor jouw tijd en energie gedurende het assessment-game. Het was echt wel leuk om deel te nemen !

Volvo Europa Truck – Leidinggevenden
* Ik heb heel wat cursussen achter de rug, maar dit is extra en zeer verrijkend.

* Dit heeft mij vooral iets over mezelf geleerd
* Nooit verwacht dat we zoveel ideeën zouden kunnen bedenken
* Zeer interessante manier van probleemaanpak. Heb nu andere kijk. De naam “Bob” heeft nu meer dan één betekenis. We moeten een “Bob-Campagne” voeren.
* De manier van de cursus geven was éénvoudig en uitstekend, niet naar ‘universitairen’ gericht. Ik heb geleerd de vraag zelf nog een keer in vraag te stellen.
* Dit was intensief, lastig en shockerend. Intensief omdat het een actieve cursus betrof met snel, stevig en tot in het detail doorwerken.  Lastig omdat wat we leerden tegen onze natuurlijke manier van doen ingaat. Shockerend omdat ik overtuigd was, dat ik het totnogtoe zeer goed deed, en dat ik dat standpunt toch even heb moeten herbekijken.
* Ik heb nooit stilgestaan bij het feit dat je een probleem zo kon uitdiepen. Ik realiseer mij nu dat wij veel te snel naar de oplossing gaan.
* Zeer goed maar te kort. – geleerd van de turbo af te zetten en ons niet vast te pinnen op snelle oplossingen
* Goede opleiding en zeer goed gegeven. Goede mix van theorie en praktijk en naar Volvo gericht. Het is goed dat we hierdoor een gemeenschappelijke basis krijgen.
* Zeer praktisch bruikbaar en goed gebracht.
* De laatste twee jaar heb ik massa’s cursussen gevolgd, en meestal heb ik na twee uur slaande ruzie met de trainer, dus dit is zeer goed gebracht. Van de inhoud blijft zeker één en ander hangen, maar onze productieomgeving en -mentaliteit staat haaks op wat we leerden.
* Ik heb vooral ervaren dat het herformuleren van een probleem, waar wij nooit zouden aan gedacht hebben, tot veel meer diepgang leidt.
* Zeer interessante opleiding en een leuke manier van geven.  Interessant was de opeenvolging van telkens een stukje theorie dat een aanzet gaf tot nadenken, onmiddellijk gevolgd door praktijkwerk.
* Zeer goede vondst om met concrete cases te werken. We hebben ook het voordeel gezien van de inbreng van mensen die vreemd zijn aan het probleem. Zeer praktijkgericht, maar voor mij is het beperkt tot even proeven. Er zou meer praktijk moeten  achteraan komen. Het proces zou moeten gecoached worden.

ANTOINE BOTTE – Mgr Market &  Comm,Volvo Europa Truck Gent
Hierbij geef ik graag wat commentaar op de tweedaagse voor het Volvo Europa Truck management.

Voor mij mocht de cursus langer duren met meer oefeningen. Dit zijn echt heel bruikbare zaken.
Het eerste nut van de cursus hebben wij vorige week ondervonden tijdens onze tweedaagse brainstorming meeting.
Een openbaring voor mij was het begrip “spoorvorming”, het denken in patronen, wat inderdaad de creativiteit belemmert. Wij zijn immers meestal, zij het onbewust, gehinderd door organisatorische muren. Ook de techniek van de bevraging en het driemaal herformuleren is zeer nuttig.
Wat mij altijd zal bijblijven is de uitspraak “kies voor kansen, de belemmeringen zijn voor later”.
Bedankt.

Karel De Schrijver, Deployment Champion & Master Black Belt , Volvo Cars Gent
Bob is de benchmark binnen zijn vakgebied.

– Ruim 4 jaar geleden maakten we dank zij Ford Motor Company kennis met 6-Sigma. Al snel ontdekten we dat deze systematische probleemaanpak een waardevolle aanvulling was op de manier waarop we tot dan verbeteringen trachtten in te voeren. Samen met TPM maakten we er zelfs de basis van voor ” VCG Perfect”, het verbeteringsprogramma van Volvo Cars Gent. Het is niet onze gewoonte om op onze lauweren te rusten, en willen ook ons verbeteringsprogramma continu blijven verbeteren.
– Vorig jaar heeft een selecte keuze van Green Belts, Black Belts en Project Camions, onder leiding van Bob Onckelinx een opleiding en een aantal workshops “Problem-solving” gevolgd. En net zoals 6-Sigma, sluit ook deze opleiding naadloos aan bij het “VCG Perfect” programma.

Bob brengt, in zijn “eigen(wijze)” stijl, een geïntegreerde opleiding, met uitzicht op succes verzekerd.
Het is een praktische opleiding, waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Bob zweert bij een strakke stappenstructuur waar “streng” de hand aan gehouden wordt, met weinig tools en de focus gericht op even afstand nemen, in plaats van meteen “in oplossingen te denken”.

PATRICE VANDENDAELE, Algemeen Directeur – Devan Chemicals nv – Ronse
De werkelijke kracht van de onderneming zit in haar medewerkers, zij vormen de vaste activa van het bedrijf.
Teamgeest, wederzijds respect en streven naar glasheldere communicatie, is de interne kracht van Devan Chemicals nv. Deze bedrijfscultuur vraagt continu aandacht en zorg. Wij wilden ze absoluut bestendigen, zeker in de soms moeilijkere momenten die eigen zijn aan een sterk groeiend bedrijf.
Daarvoor hadden wij een ervaren coach nodig, waar zowel het individu als de groep terecht kon, hetzij voor reflectie, hetzij voor verdere ontplooiing.
Deze coach hebben wij in Bob gevonden.

MARC DE COCK

” Mgmt & Hum Res Development – Volvo Europa Truck
Synchroniciteit noemen de oosterlingen dat : je wenst iets en het komt naar je toe …”, zei Bob Onckelinx me.

Volvo Europa Truck wenste een gedreven professional te vinden om ‘problemen oplossen’ te trainen en Bob kwam naar ons toe … en leverde méér dan we besteld hadden en betaald hebben.

P. Van Wouwe
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Afdelingshoofd O&RM

Feedback Brainmapping – Privacy Commission (in opdracht van SKAN Performance Management – Leuven)

Geachte Mevrouw Deketelaere,
Ik kan U bevestigen dat de training efficiënt en kwaliteitsvol werd gegeven.
De voorbereiding en eigenlijke inrichtingsafspraken verliepen vlot en helder.
De trainer betoonde grote flexibiliteit in de aanpak van zowel de materie als de trainees. Hij  bleef duidelijk gericht op de finaliteit, nl aanleren van basisregels voor het gebruik van mindmanager v 6.0 en het inschatten van de mogelijkheden van brain mapping  binnen de organisatie.
De verslaggeving van de trainer is pertinent en juist.
De samenwerking met uw organisatie was een succes .
Met vriendelijke groeten,

Volvo Cars – 5-daagse “Problemsolving”:  – evaluaties van deelnemers 
* Een opleiding waar je eens blijft stilstaan.
* Heel interaktief. Lesgever heeft zeer veel ervaring.
* Praktische casus. Zeer goed gegeven en gestuurd.  -> heel begrijpelijk -> Inzicht.
* Er wordt herhaaldelijk gewezen op het  “In de breedte werken”  (positief)
* Laat je beseffen dat je sommige zaken vanuit je funktie alleen maar op een bepaalde manier ziet.
* Beter inzicht in denkmechanismen.  Interessante voorbeelden & oefeningen die een beter inzicht verschaffen.
Uitleg gebruik tools. “Menselijke” benadering problemsolving.
* Eens durven blijven stilstaan. Er kan enorm veel ontstaan door gewoon simpel te denken.
* De volledige groep is betrokken!  De verscheidenheid v/d groep is optimaal.
* Werkelijk geleerd hoe een probleem aan te pakken met eenvoudige visuele technieken en instrukties.
* Praktische uitwerking van probleem waardoor theorie duidelijk wordt.
* Groot probleem bewerkbaar maken (opdelen in grijpbare stukken)
* Gemakkelijke TOOL te gebruiken in teams.
* Deze vaardigheid “Problemsolving” is zeer relevant
* Niet gemakkelijk je eigen ideeën eens los te laten en actief mee te werken aan die van een ander.
* Interessant om praktische case te kunnen uitwerken adv Mindmap.
* In groep werken los van dagelijkse aktiviteiten levert sneller resultaten + andere kijk op de zaken.