Wilfried F. Hoffman  (De Postbank) – Opleiding “Faciliteren van creatieve sessies” + diverse workshops
“Waardevolle trainer / coach, integer en terzake kundig, die het gedachtegoed en instrumentarium op het gebied van creatieve processen op een heldere wijze overbrengt en vooral, doet beklijven”
eerste keer aangenomen: 1995 (meer dan eens aangenomen)

Belangrijkste kwaliteiten: Aangenaam, Waar voor uw geld, Hoge integriteit

Hanneke van Trirum, coördinator Communicatie – Integraal Kankercentrum Rotterdam
… talent om ‘tussen de regels door luisteren’ …

Onlangs hebben de coördinatoren van onze organisatie een workshop onder leiding van Bob Onckelinx gevolgd met als doel de onderlinge communicatie te verhelderen en te versterken.
In een zeer kort tijdsbestek van één dag heeft Bob ons technieken getoond die direct kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel.
Bob Onckelinx kon met zijn talent om ‘tussen de regels door luisteren’ zonder omhaal snel tot de kern komen. Hij wist ons te inspireren en stimuleren tot creatieve oplossingen. De workshop heeft ons van een goede aanzet voorzien om binnen de organisatie verder te gaan met het thema.
Wij hebben de begeleiding van Bob Onckelinx als zeer positief ervaren.

Peter Groot Koerkamp – Animal Sciences Group – Lelystad
In het project ‘Houden van Hennen’ heeft Bob Onckelinx in drie creatieve workshops samen met de deelnemers gewerkt aan drie taaie problemen, namelijk 1) aantrekkelijke ruimtelijke inrichting van intenstieve houderijsystemen voor leghennen, 2) het tegengaan van buiten-nest-eieren, en 3) gezondheid van dieren.

De aanpak en deskundigheid van Bob, gecombineerd met zijn geheel eigen stijl, maakten de dagen tot een groot succes. De resultaten waren een grote bron van inspiratie voor het verdere ontwerpproces, mede door de aanwezigheid van de tekenaars van visueel-denken.

Matthijs Almekinders directeur – Hameland van Nispenhof,
Zien wat er niet is en het onzichtbare zichtbaar maken.

Het management van Hameland van Nispenhof wilde haar positie op het gebied van Thuiszorg, Maatschappelijk Werk en Kinderopvang optimaliseren. Creativiteit wordt beschouwd als een sleutelelement op de weg naar succes.
Onder begeleiding van Bob werd verder richting gegeven aan het eigenzinnige pad dat Hameland van Nispenhof volgt.
Wij zijn uiterst tevreden over “mijlpalen” die tot dusverre zijn bereikt en kunnen Bob van harte aanbevelen.

Wichert van Engelen, de Postbank – Nederland
Bob heeft bij ons, alweer jaren terug, een groep mensen omgeturnd in enthousiasmerende brainstorm-begeleiders. Alle deelnemers van toen zijn nu, jaren later, nog steeds werkzaam in veranderprocessen of innovatie.
Bob is overtuigend, enthousiasmerend en boordevol praktijkvoorbeelden.

Ron Koek, technisch directeur Vijfhuizen (project Floriade 2002)
Bob Onckelinx heeft het projectbureau van de wereld-tuinbouwtentoonstelling Floriade 2002 op onnavolgbare ondersteund bij het benoemen van een hanteerbaar werkthema voor de tentoonstelling. Tijdens een driedaagse sessie heeft hij een reeks kansrijke en orginele gedachten weten te ontlokken aan een zeer pluriform samengesteld gezelschap.
Projectbureau en deelnemers waren uiterst enthousiast over de verfrissende aanpak en de bereikte resultaten.
Ook de voorbereiding en de nazorg is door hem op een zeer zorgvuldige wijze begeleid.
Wij denken met tevredenheid terug aan deze relatie en zullen de inspiratie van Bob, zodra daartoe weer aanleiding ontstaat, graag nogmaals benutten.’

Roel Hooiring Adviseur Syntens-Breda
Ben je op zoek naar no-nonsense advies op het gebied van creativiteit en innovatie …

Vanuit mijn functie als innovatie-adviseur bij Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers ben ik op zoek gegaan naar een opleiding op het gebied van het faciliteren van creativiteitssessies. Creativiteit en de daarbij behorende sessies zijn onlosmakelijk verbonden aan vernieuwing. Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf worden graag op weg geholpen naar nieuwe ideeën en nieuwe manieren om hun markten te bespelen. Ook helpt het om ondernemers op een andere manier naar hun problematiek te laten kijken.

Ik heb in de afgelopen jaren twee cursussen (basiscursus en gevorderden) gevolgd bij het COCD te Antwerpen. Mijn eerste kennismaking met het COCD en de methodieken van creativiteitsbevorderende sessies was met Bob Onckelinx.
Bob, toen nog verbonden aan het COCD, heeft in mij (én bij mijn medecursisten) een vuur doen ontbranden t.a.v. creatief denken. Met een enorm enthousiasme en een enorme “drive” heeft hij mij kennis laten maken met verschillende methodieken van creativiteitsbevordering. Reden dus om na de driedaagse deel te nemen aan de gevorderden. Wat een deksel op de neus zeg!

In tegenstelling tot de pragmatische insteek van Bob, bleek het gros van de docenten creativiteit op een wetenschappelijke manier aan te pakken. Weg praktische toepassingen, weg complete trajecten, alléén maar ruiken aan technieken, géén concrete oplossingen. Wat heeft een ondernemer aan 1.000 ideeën, wanneer hij geen idee heeft om tot een selectie, laat staan implementatie te komen.

Bob Onckelinx onderscheidt zich in de markt.
Wanneer je op zoek bent naar praktische toepassingen van creativiteit binnen bedrijven en ook wanneer je zoekt naar “op maat” oplossingen voor problematieken. Bob adviseert enerzijds vanuit zijn krachtige persoonlijkheid en anderzijds door zijn enorme kennis en ervaring met betrekking tot creativiteitsbevorderende methodieken.
Bob maakt de circel rond, laat geen klanten zitten met een overschot aan ideeën, maar helpt bedrijven bij het selecteren van ideeën en de implementatie daarvan binnen de onderneming.
Heeft Bob geen negatieve kanten dan, jawel het blijft een Belg. Vernederlandst weliswaar, maar toch een Belg.

Ben je op zoek naar no-nonsense advies op het gebied van creativiteit en innovatie én zoek je een adviseur met ‘eigenwijze’ opvattingen, dan ben je bij Bob aan het juiste adres. Zoek je standaardoplossingen en een panklare methodiek waarbij je ‘in de kortst mogelijke tijd’ creatief bent, zoek dan een ander.

WIM BAGGERMAN Project Manager – ANWB Den Haag
… dan moet de knop even om …

Soms kom je voor een creatief probleem te staan. Dan moet de knop even om.
Of je wilt of niet, je hersens zullen je verder moeten helpen. Je eigen hersens en die van een aantal collega’s. Met elkaar ga je ‘op reis’ om je probleem op te lossen. Bob Onckelinx is er een meester in om je te begeleiden: heldere intake, goede begeleiding, een helder denkmodel als kapstok.
In ons geval brachten we een groot aantal zeer bruikbare ideeën mee terug naar de zaak.
Ik kan u Bob Onckelinx aanbevelen als het om creatief denken gaat. 
Van harte zelfs.

Katelijne Strubbe, projectcoördinator, Flanders’ FOOD

Flanders’ FOOD heeft samen met Bob twee projecten uitgevoerd rond innovatie in de voedingssector.
Het eerste: het bedenken van “Product-karakteristieken” voor zich aanbiedende trends.
Ruim 20 workshops met deelnemers uit verschillende bedrijven. Een taaie klus waarin bewaakt moest worden dat deelnemers niet in oplossingen/producten gingen denken.
Het tweede: pilootcreatieve sessies rond een zeer concrete bedrijfscasus.

Bobs jarenlange ervaring en vooral zijn mensenkennis zijn van onschatbare waarde geweest. Elke case vroeg namelijk een andere aanpak.
De betrokken bedrijven waren enthousiast over de output. Na een jaar blijkt nu dat elk bedrijf uit de creatieve sessies ideeën gehaald hebben die ze effectief verder gebruiken. Het chocoladebedrijf heeft een nieuwe verpakking op de markt, de aardappelverwerker heeft de output meegenomen in een groot innovatietraject, de kaasproducent heeft een nieuwe kaas gelanceerd en het gasbedrijf is 2 nieuwe toepassingen aan het uitwerken.

Wat mij vooral bijgebleven is?
Het belang van een scherpe éénduidige vraagstelling en er dan voor zorgen dat die vraag ‘plakt’.
Hierdoor krijgt iedereen echt ‘goesting’ om aan de creatieve sessie te beginnen.

Ik heb persoonlijk een goede leermeester gehad aan Bob en een aangename partner om mee samen te werken!