Een negatieve geest ziet in elke kans de moeilijkheden.
Een positieve geest ziet in elke moeilijkheid de kansen.
Luang Phi Ruben Visalo

Ogenschijnlijk sterke uitspraak.
Concreet kan je er weinig mee, er zit een verdoken waarde-oordeel in, ze polariseert, ze deelt mensen op.
Waarom zou je mensen in hokjes stoppen als precies in hun verschillen ook hun sterkte ligt ?
‘Voorzichtiger’ mensen zijn negatief en wie risico’s niet schuwt is positief. Kort door de bocht, erg kort. Deze opdeling is contra-productief, en staat ver van de realiteit.

De termen nuanceren maakt de uitspraak meer hanteerbaar, ze sluit beter aan op de werkelijkheid, je kan ze herkennen in collega’s op het werk, in de sportclub, de toneelvereniging, in je kinderen ….

En wat blijkt: het gaat niet zozeer over de absolute kenmerken van mensen, het gaat over de wenselijkheid van die kenmerken in hun rol, in hun functie. Het gaat ook over de soepelheid van hun denken, over het willen en kunnen meedenken met de ‘andersdenkende’.

Even naar de praktijk
– Je salaris moet elke maand correct en op de juiste datum op je bankrekening staan, aan wie vertrouw je dat liefst toe ? Juist, aan de probleemdenker wegens de zorg voor zekerheid en controle. Hoe bekrompen is het dan om die mensen bij de ‘negatieve geesten onder te brengen’ ?
– Stel dat je voor een bedrijf dat hoogwaardige apparatuur produceert,  een productiemanager moet aanwerven die een efficiënte productie moet leiden, met garantie van kwaliteit en output. Zelfde vraag. Wat heb je daar aan iemand die alsmaar denkt dat het misschien wel beter anders kan, de ‘waarom niet even proberen-denker’ met alle risico’s vandien ?

– Ons magazijn werd krap. Uitbreiden was geen optie.
Na maanden hard werk, werd geopteerd voor een nieuw concept, helemaal haaks op het klassieke magazijn-gebeuren.
Wenkbrauwen gingen naar omhoog, verbaasde, sceptische gezichten, een idee dat totaal brak met wat bestond, …
Zo een idee komt uit het Kansdenken, rebels, durf, lef, overboord gooien wat je al hebt, enz …. Je kan zo een idee doorduwen, maar wil je breed draagvlak zal het doorheen de molen van de Probleemdenkers moeten, dé kampioenen in : “en hoe denk je dat op te lossen, dat zie ik niet te lukken, gaan we daar geld in stoppen, en … én … én ….. “
—————————-
Het zal duidelijk zijn dat geen van beide ‘denkstijlen’ de betere is. Dé uitdaging is te kunnen ‘shoppen’ in beide denkstijlen, snel om en om switchen, kansen voelen en niet te snel te oordelen. Ideeën, hoe gek ze ook lijken, moeten levenskans krijgen, en processen mogen niet ‘verstarren’ uit angst voor verandering.
Buiten je eigen denkstijl stappen is niet evident, hoe graag je het ook wil, het moet passen bij je denk-natuur, de ene heeft daar wat meer rek dan de andere, maar het blijft beperkt.

Een goed team zal in de ene situatie een groep mensen zijn met een vrij vergelijkbare denkstijl, een andere situatie vraagt een groep waar het regelmatig eens rommelt of rammelt, waar nieuwe ideeën moeten ontstaan, en waar voor- en tegenstanders in de clinch gaan.

Wie dat goed kan leiden,
wie het beste uit de kans- én probleemdenkers kan halen,
die heeft de job van zijn leven.