Een negatieve geest ziet in elke kans de moeilijkheden.
Een positieve geest ziet in elke moeilijkheid de kansen.
Luang Phi Ruben Visalo (Ann Littani Borgerhout)

Ogenschijnlijk sterke uitspraak.
Bij wat doordenken kan je er weinig mee. Er zit een verdoken waarde-oordeel in, ze polariseert, ze deelt mensen op. Die opdeling is contra-productief, en staat bovendien ver van de realiteit.

Effe wat dieper in de termen graven maakt ze hanteerbaarder, ze sluiten beter aan op de werkelijkheid, je kan ze herkennen in mensen, in collega’s op het werk, in de sportclub, de toneelvereniging, in je kinderen ….

En wat blijkt: het gaat niet zozeer over de absolute kenmerken van mensen, het gaat over de wenselijkheid van die kenmerken in hun rol, in hun functie. Het gaat ook over de soepelheid van hun denken, over het willen en kunnen meedenken met de ‘andersdenkende’.

Even naar de praktijk
– Als je salaris elke maand correct en op de juiste datum op je bankrekening moet staan, aan wie zou je dat liefst toevertrouwen? Juist PD, wagens hun zorg voor zekerheid en controle. En hoe bekrompen is het dan om die mensen bij de ‘negatieve geesten onder te brengen’ ?
– ruim 17 jaar wekte ik voor een bedrijf dat van 0 naar 420 mensen groeide in amper 4 jaar, producent van hoogwaardige audio-apparatuur. Stel dat je een productiemanager moet aanwerven die zorgt voor een efficiënte productie waar kwaliteit en output gegarandeerd moeten zijn. Zelfde vraag.
Wat heb je aan iemand – welk risico loop je met iemand – die continu denkt dat het misschien wel anders kan, de ‘laat ons maar even proberen’ denker ? Koop je daar en toestel ?
– Door die snelle groei, en de toenemende diversiteit van de producten groeiden we uit onze magazijnruimte. Uitbreiden bracht haast onoverkomelijke obstakels. Uiteindelijk werd geopteerd voor een nieuw concept idat helemaal haaks stond op het klassieke magazijn-gebeuren. Wenkbrauwen gingen naar omhoog, verbaasde, sceptische gezichten, een idee dat totaal brak met wat bestond, maar dat uiteindelijk acceptatie vond.
Zo een idee komt uit het KD, rebels, durf, lef, enz …. maar moet om acceptatie te vinden doorheen de molen van de PD, kampioenen in het bedenken van: en hoe denk je dat op te lossen, en dat …. en dat ….
—————————-
Het moge duidelijk zijn dat geen van beide ‘denkstijlen’ de betere is. De grote uitdaging is om te kunnen ‘shoppen’ in beide denkstijlen, snel switchen, mogelijkheden voelen en niet te snel te oordelen. Ideeën, hoe gek ook moeten levenskans krijgen, en processen mogen niet ‘verstarren’ uit angst voor verandering.
Naargelang waar ze werken, waar ze mee bezig zijn, zal een goed team in de ene situatie een groep mensen zijn die een vrij vergelijkbare denkstijl hebben, in een andere situatie moet je een team hebben waar het regelmatig eens rommelt of rammelt, waar nieuwe ideeën moeten ontstaan, en waar de voor- en tegenstanders in de clinch gaan.

Wie het beste uit de kans- én probleemdenkers kan halen,
wie met deze inzichten, het beste uit mensen kan halen
heeft de job van zijn leven.